måndag 5 mars 2012

Cut Crease Tutorial

 Eftersom så många efterfrågade en tutorial på min Britney Spears inspirerade cut crease look så kommer en här.

Since so many requested a tutorial for my Britney Spears inspired cut crease look I made one for you. Enjoy :)

Först applicerar jag en skimrande primer och därefter en vit bas för att framhäva de gröna & blå nyanserna.
First I apply a shimmery primer and after that a white base to make the blue and green tones stand out.

Efter det placerar jag en bit tejp snett uppåt från ögonlocket för att skapa en skarp linje.
After that I placed a piece of tape to create a really sharp angle.

Jag börjar med att placera den ljusaste skuggan, en turkos, i mitten av ögonlocket.
I start by applying the lightest shade, a light turquoise, in the middle of the lid.

Efter det applicerar jag den mörkare turkosa / blåa skuggen både i yttre och inre kanten av ögonlocket. Kom ihåg att sudda ut skuggornas kanter noga så att de smälter ihop med varandra och inte skapar skarpa "sömmar" mellan de två färgerna.
After that I apply the darker turquoise / blue shadow in the outer and inner corner of my eye. Remember to blend to color really well because you do not want any sharp seams between the two colors.

När du är klar med de blå skuggorna borde resultatet se ut ungefär så här.
When you are done with the blue shadows the result should look something like this.

För att få den svarta skuggan att blandas ut lättare applicerar jag en ljus brun skugga rakt ovanför de turkosa skuggorna.
To make the black shadow appear smoother and make it easier to blend I apply a light brown shade right above the turquoise shadows.

Först skissar jag lätt (med endast lite lite svart på penseln) konturerna där jag vill att min svarta skugga skall vara. Det gör det lättare att gestalta formen och skapa en snygg svart skuggning.
First I trace lightly with the black shadow (only having a tad bit of shadow on the brush) along the crease to make it easier to create that perfect smokey black shading.

Sedan tar jag mer och mera svart skugga och börjar fylla i det jag just skissat. Kom ihåg att dra den svarta skuggan enda ner till fransraden, tänk dig att du skapar ett v i yttre kanten av ögonlocket.
Then I apply more black little at a time along the line I just traced. Remember to pull the black shadow down all the way to the lash line, you are creating a v shape in the outer corner.

Sedan är det dags för eyelinern. Gör en tunn linje längs fransraden och kom igen ihåg att förena eyelinerna med den svarta skuggan längst ut i det yttre kanten.
After that it is time for eyeliner. Draw a thin line along the top lash line, and once again remember to connect the eyeliner with the black shadow in the outer corner.
Sedan är det bara att ta bort tejpen försiktigt(!). Därefter tar du igen den svarta skuggan och kopplar den undre fransraden med v:et du just skapade i yttre hörnet av övre locket. Applicera svart skugga på 2/3 av den nedre fransraden och på resten applicerar du den mörkare turkosa. Kom igen ihåg att sudda ut skuggorna noga!
Then you can remove the tape carefully(!). After that apply the same black shadow on about 2/3 of the lover lash line. Connect the black on the lower lash line with the outer v you just created on the top lid. On rest of the lower lash line you can apply the same darker turquoise color.
Sedan är det bara att applicera svart eyeliner både på den övre och undre "vattenlinjen". För att öppna ögona mer placerar jag den ljusaste turkosa skuggan i ögonvrån. Tillsist är det bara att avsluta med mascara och eventuellt lösögonfransar.
After that apply black line to the upper and lower waterline. To open up the eyes apply the lightest turquoise shade in the inner corner of the eye. To finish off the look apply some mascara and false lashes.

Utan blixt/No Flash

Utan blixt/No Flash

Blixt/Flash

Blixt/Flash
Alla produkter jag använde hittas här / Complete list of products used can be found here: Cut Crease

2 kommentarer: